Община мъглиж - официален сайт

Заповед № РД-07-173 / 22.06.2017г. на Областна дирекция "Земеделие"-Стара Загора относно обявен пожароопасен сезон

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?