Община мъглиж - официален сайт

Кметове на населени места

1.

Милен Бакалов

кмет на кметство

с. Тулово

п.к. 6170, ул. "Роза" № 37

           тел: 04323/22-60
мобилен: 0886-442-372
     e-mail: [email protected]

2.

Димитър Димитров

кмет на кметство

с. Ягода

п.к. 6167, ул. "Осми март" № 23

           тел: 04322/25-20
мобилен: 0887-768-772
     e-mail: [email protected]
3.

Денислава Неделчева

кмет на кметство

с. Юлиево

п.к. 6168

           тел: 04339/22-60
мобилен: 0886-442-371
     e-mail: [email protected]
4.

Тоньо Бенев

кмет на кметство

с. Дъбово

п.к. 6178, ул. "Мир" № 1А

           тел: 04333/22-60
мобилен: 0887-828-540
     e-mail: [email protected]
5.

Генко Райчев

кмет на кметство

с. Зимница

п.к. 6177

           тел: 04354/22-60
мобилен: 0878-583-885
     e-mail: [email protected]
6.

Николай Карагьозов

кмет на кметство

с. Ветрен

п.к. 6175, пл. "Миньо Минчев" № 2

           тел: 04332/22-60
мобилен: 0886-442-374
     e-mail: [email protected]
7.

Иван Стоянов

кмет на кметство

с. Шаново

п.к. 6169

           тел: 04344/22-60
мобилен: 0886-442-380
     e-mail: [email protected]
8.

Кънчо Кънев

кметски наместник

с. Борущица

п.к. 6187

мобилен: 0877-658-286
9.

Кольо Колев

кметски наместник

с. Радунци

п.к. 6187

мобилен: 0887-480-819

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?