Община мъглиж - официален сайт

Местни избори - 2019 г.

Справка по ЕГН или АДРЕС в избирателни списъци за Местни избори - 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК - Мъглиж за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Заповед за местата за обявяване на избирателните списъци.

Заявления и срокове за подаване

Общинска избирателна комисия

Заповед за образуване на избирателните секции

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27.10.2019 ГОДИНА

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК - Мъглиж за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Решение на ЦИК № 571-МИ / 26.07.2019г. - определянето и обявяването на номерата на изборните райони в общината

Решение на ЦИК № 570-МИ / 26.07.2019г. - единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Хронограма за Местни избори - 2019 г.

Указ на президента № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?