Община мъглиж - официален сайт

Кметски заповеди

Заповед № РД-09-348 / 28.08.2019г. - във връзка с брането на орехи

Заповед № РД-09-276 / 28.06.2019г.

Заповед № 24-12-7#1 / 19.06.2019г. - "Восъчна зрялост"

Заповед № РД-09-263 / 17.06.2019г.

Заповед № 92-82-4#1 / 31.05.2019г. - Пожароопасен сезон

Заповед за Комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед № 92-47-1#2 / 29.03.2019г.

Заповед № РД-09_20 / 17.01.2019г.

Заповед № РД-09-91 / 11.03.2019 г.

Заповед № 94Т-674-1#1 / 23.08.2018г.

Заповед № 94M-1073-1#7 / 27.07.2018г. във връзка със заповед № 94M-1073-1#5 / 26.07.2018г.

Заповед № 94М-1073-1#5 / 26.07.2018г. във връзка с Решение № 229 / 20.07.2018г. на Старазагорски административен съд

Заповед №92-74-1#6 / 15.06.2018г.

Заповед № РД-09-202 / 26.06.2018г.

Заповед №РД-09-145 / 11.05.2018г.

Заповед №94С-338-1#9 / 08.11.2017г.

Заповед №94С-338-1#6 / 03.11.2017г.

Заповед №94С-338-1#4 / 31.10.2017г.

Заповед № РД-09-345 / 30.10.2017г.

Заповед № РД-09-270 / 24.08.2017г. във връзка с брането на орехи; чупенето и бруленето на клони; разкриването на пункт за изкупуване на орехова продукция

Заповед № РД-09-235 / 05.07.2017г.

Заповед № 50-769-4#1 / 04.07.2017г.

Заповед №РД-09-232 / 03.07.2017г. - разрешените места за къпане през летния сезон на 2017г.

Заповед № 24-12-7#1 / 27.06.2017г.

Заповед №РД-09-224 / 14.06.2017г. във връзка с опазване и поддържане на чистотата на населените места в Община Мъглиж

Заповед №РД-09-190 / 26.05.2017г.

Заповед №РД-09-361 / 28.10.2016г.

Заповед № 92-865-2#1 / 27.07.2016г.

Заповед № 92-59-9#1 / 20.07.2016г.

Заповед № 10-07-7#1 / 12.07.2016г.

Заповед № РД-09-198 / 05.07.2016г.

Заповед № 92-59-8#1 / 30.06.2016г.

Заповед № РД-09-193 / 29.06.2016г.

Заповед № 24-12-11#1 / 22.06.2016г.

Заповед № 11-16-3#1 / 13.06.2016г.

Заповед № РД-09-117 / 26.04.2016г.

Заповед № РД-09-112 / 26.04.2016г.

Заповед № 10-07-5#1 / 01.03.2016г.

Заповед № 92-59-3#1 / 29.02.2016г.

Запожед № РД-09-466 / 02.12.2015г. - относно критичното състояние на четвъртокласен път SZR 1081, в участъка от гр.Мъглиж до с.Селце

Запожед № РД-09-423#2 / 02.12.2015г. - относно критичното състояние на четвъртокласен път SZR 1081, в участъка от гр.Мъглиж до с.Селце

Заповед № РД-09-120#2 / 24.09.2015г.

Заповед № 50-510-6#1 / 23.07.2015г.

Заповед № РД-09-195 / 24.06.2015г.

Заповед № 92-51-5#1/16.06.2015г

Заповед № РД-09-165/15.06.2015г.

Заповед № 06-01-82#1/12.05.2015г.

Заповед №РД-09-120/04.05.2015г

Заповед №РД-09-84/31.03.2015г. във връзка с провеждането на празника на гр.Мъглиж "Цветница" на 05.04.2015г.

Заповед №РД-09-71/23.03.2015г за повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон на 2015г.

Заповед № РД-09-517 / 29.10.2013г. - на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

Заповед № РД-9-112 / 08.03.2013г. - във връзка с чл. 60, т.10 и т.11 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Мъглиж

Заповед № РД-09-19 / 15.01.2013 - във връзка с чл.71 от ИК и становище на комисия образувана със заповед № 09-17 от 14.01.2013г. на Кмета на Община Мъглиж

Заповед № РД-09-811 / 21.12.2012г. - във връзка с протоколно решение от 12.12.2012 г на Министерски съвет /Протокол № 46 от заседание на Министерски съвет от 12.12.2012 г./

Заповед № РД-09-699/30.10.2012г. на Кмета на Община Мъглиж за границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, изменена със заповед № РД-09-791/17.12.2012г.

Заповед № РД-09-799 / 19.12.2012г. - във връзка с информационно-разяснителната кампания за популяризирането на произвеждания Национален референдум на 27.01.2013г.

Заповед № РД-09-786 / 14.12.2012г. - във връзка с информационно-разяснителната кампания за популяризирането на произвеждания Национален референдум

Заповед за Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед за образуване на избирателни секции и приложения

Заповед във връзка с констатирани случаи на заболяването африканска чума по свинете на територията на Република Украйна - РД-09-585

Заповед за пунктовете за изкупуване на билки и плодове - РД-09-293

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?