Община мъглиж - официален сайт

Конкурси

Конкурс за заемане на длъжност – Младши експерт КАО в дирекция „Административно обслужване, бюджет и финанси”, обща администрация в Община Мъглиж

Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж

Обява за открита процедура за определянето на един брой съдебен заседател от Община Мъглиж за Районен съд - Казанлък

Община Мъглиж обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга "Домашен социален патронаж"

Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж

Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, Евроинтеграция и общинска собственост”

Община Мъглиж организира конкурс за здравни медиатори

Община Мъглиж обявява конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, Евроинтеграция и общинска собственост”

Конкурс за заемане на длъжност – Секретар на Община Мъглиж

Община Мъглиж обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Протокол от обществено обсъждане във връзка с класираните конкурсни проекти в конкурс „Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция - изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ...

Заповед за класиране на участие в Конкурс: "Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция - изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около ...

Протокол от работата на жури, назначено със Заповед № РД-09-126#18 от 15.05.2014г. на Кмета на Община Мъглиж, за разглеждане, оценяване и класиране на конкурсните проекти, подадени за участие в Конкурс „Изработване на цялостен идеен проект и ...

Заповед № РД-09-126#18 / 15.05.2014 г. - назначаване на жури за класиране на конкурсните проекти, подадени за участие в конкурс : „Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция – изработване на проект за изграждане на ...

Допълнителни разяснения за КОНКУРС : „Изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция – изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около 200 кв.м., ...

КОНКУРС : „Изработване на цялостен идеен проект и обемно-пространствена концепция – изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около 200 кв.м., общинска собственост, намиращ се ...

Конкурс за заемане на длъжността „Директор”("Директор с група") на общинска детска градина-Обединено детско заведение „Детелина”–с.Дъбово

Община Мъглиж обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” ("Директор с група") на общински детски градини.

Конкурс за Главен юрисконсулт

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?