Община мъглиж - официален сайт

Новини

[13.09.2019] - Поздравителен адрес на Кмета на Община Мъглиж по...

[11.09.2019] - Да изчистим България - 2019 г.

[11.09.2019] - ! Важно съобщение
ГРАФИКза предстоящите дезакаризационни мероприятия на територията на Община Мъглиж – 13.09.2019 г. с. Тулово – от 09:00 ч. до 10:00 ч.парк УПИ ХI – 662, кв. 48 – 4 530...

[11.09.2019] - Покана за провеждане на консултации за определяне...
  * Публикувано на 11.09.2019 г.

[11.09.2019] - Дежурен служител 13.09 - 16.09.2019г.
ДЕЖУРЕН СЛУЖИТЕЛ ОТОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ: ОТ 17.00 Ч. НА 13.09.2019 Г. (ПЕТЪК)ДО 8.00 Ч. НА 16.09.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА СЕКРЕТАР ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ : 0887 221143

[10.09.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1245/ 09.09.2019 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[05.09.2019] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж

[02.09.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-2196/ 26.08.2019г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 03, 04,...

[29.08.2019] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 50 години...

[28.08.2019] - 50 години град Мъглиж

[28.08.2019] - Заповед № РД-09-348 / 28.08.2019г. - във връзка с брането на...

[16.08.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ   НА 3 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ  „ МЪДРОСТ”, ГР. МЪГЛИЖ ЩЕ РАБОТИ МОБИЛНА ГРУПА ЕКСПЕРТИ НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ –...

[15.08.2019] - СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ...

[15.08.2019] - ОБЩИНА МЪГЛИЖ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ...
ОБЩИНА МЪГЛИЖ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ И КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „АСИСТЕНТ”      Съгласно...

[14.08.2019] - Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и...

[12.08.2019] - Покана за провеждане на консултации за определяне...

[11.08.2019] - Набират се приемни родители за Област Стара Загорапо...
     Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в...

[05.08.2019] - Важно - 06.08.2019 г -дезинсекция на територията на Община...
ГРАФИК за обработка на площи в Община Мъглиж за дезинсекция на 06.08.2019 г.        с. Тулово – 06.08.2019 г., от 09:00 ч. до 10:00 ч. – участъци от Туловската река и...

[31.07.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1073/ 25.07.2019 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[30.07.2019] - Заповед за заличаване на адресни регистрации в...

[29.07.2019] - Мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на...

[29.07.2019] - Информация за заболяването Африканска чума по...

[25.07.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1938/ 24.07.2019г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 08, 09,...

[25.07.2019] - Протокол на комисия по чл.99б от ЗГР

[19.07.2019] - Комисия по чл. 99б от ЗГР

[17.07.2019] - ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

[11.07.2019] - ЗОВ ЗА ПОМОЩ

[05.07.2019] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 140 години...

[02.07.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-911/ 28.06.2019 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[28.06.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1681/ 25.06.2019г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 02, 04,...

[25.06.2019] - Важно - дезинсекция на територията на Община Мъглиж
ГРАФИК за обработка на площи в Община Мъглиж за дезинсекция на 26.06.2019 г.        с. Тулово – 26.06.2019 г., от 09:00 ч. до 10:00 ч. – участъци от Туловската река и...

[24.06.2019] - Протокол на комисия по чл.99б от ЗГР

[24.06.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-762/ 29.05.2019 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[21.06.2019] - Важно - Детските градини ще работят непрекъснато.

[19.06.2019] - Заповед за Комисия по чл.99б от ЗГР

[14.06.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На 19.06.2019 г. от 15.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Мъглиж, щ се проведе среща между общинска администрация,...

[04.06.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[31.05.2019] - ! Важно съобщение
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ГР. МЪГЛИЖ,      Уведомяваме Ви, че Община Мъглиж е предприела действия по премахване на туите на ул. „Гео Милев” в участъка пред...

[31.05.2019] - ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА МЪГЛИЖ - 1-ви ЮНИ

[30.05.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ     На основание Писмо № 3-1419/ 27.05.2019г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 03, 04, 05,...

[29.05.2019] - ! Важно съобщение
С Ъ О Б Щ Е НИ Е      На основание Заповед АП-07-3Д-14/21.05.19г. на Областния управител на област Стара Загора, във връзка с честването на 2-ри юни – деня на Ботев...

[29.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
СЪОБЩЕНИЕ      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане...

[27.05.2019] - График за предстоящите дезакаризационни мероприятия...
ГРАФИК за предстоящите дезакаризационни мероприятия на територията на Община Мъглиж – 29.05.2019 г.   с. Тулово – от 09:00 ч. до 10:00 ч. парк УПИ ХI – 662, кв. 48 –...

[23.05.2019] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 24 май

[22.05.2019] - Съобщени - ВАЖНО!!!
Съобщение   Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент...

[21.05.2019] - Тържествено честване на 24 май

[21.05.2019] - Възстановяване на водоподаването в град Мъглиж
СЪОБЩЕНИЕ      Във връзка с извършване на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр. Мъглиж ул. „Генерал Гурко”, на 20.05.2019 г., е...

[20.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[17.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[17.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[16.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[16.05.2019] - Съобщение в изпълнение на чл.43, ал.1, изр.1 и изр.2, и ал.2...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.43, АЛ. 1, ИЗР. 1 И ИЗР. 2 , И  АЛ.2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС   1. Приемане на   заявления  за отстраняване на непълноти и грешки...

[14.05.2019] - Съобщение - транспорт за с. Селце на 26.05.2019г.
  НА  26 МАЙ 2019 Г. (НЕДЕЛЯ)   В 10.00 ЧАСА ПРЕД МАГАЗИНА  В С. СЕЛЦЕ ЩЕ ИМА  БУС ЗА ИЗВОЗВАНЕ  ДО ГР.МЪГЛИЖ, СЕКЦИЯ 272200001.

[14.05.2019] - Съобщение - обучение на СИК
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБУЧЕНИЕТО НА СИК  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2019 Г. (СЪБОТА) ОТ 10 ЧАСА  В СГРАДАТА НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ МЪДРОСТ” ГР. МЪГЛИЖ

[10.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на...

[10.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на...

[10.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на...

[10.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на...

[09.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[09.05.2019] - Съобщение за избори за ЕП - 26 май 2019г.
   В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ.34, АЛ. 1-3, ЧЛ. 36, АЛ.1 И АЛ.4, И ЧЛ.37.АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА...

[07.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[07.05.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[03.05.2019] - Договор за европейско финансиране за изграждане на...

[03.05.2019] - Договор за Европейско финансиране за рехабилитация...

[03.05.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-612/ 30.04.2019 г. уведомяваме населението на Община Мъглиж, че за времето от 08.00 ч. до 17.00 ч. на 02, 07 и 14.05.2019г./ от 08.00 ч. до 22.00 ч....

[25.04.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1044/ 23.04.2019 г. на Командира на военно формирование 22180 уведомяваме населението на Община Мъглиж, че за времето от 08.00 ч....

[24.04.2019] - Програма Великден

[23.04.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[22.04.2019] - Благодатен огън

[19.04.2019] - Панорама на професионалното образование в община...

[17.04.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[17.04.2019] - ОБЩИНСКИ КОНКУРС - „МОЕТО ЛЮБИМО ЖИВОТНО”

[17.04.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[16.04.2019] - ! Важно съобщение
С Ъ О Б Щ Е НИ Е       На основание Заповед АП-07-3Д-10/14.03.19г. на Областния управител на област Стара Загора, във връзка с извършване на профилактика и...

[16.04.2019] - ПРАЗНИК НА ГРАД МЪГЛИЖ - ЦВЕТНИЦА 2019 Г.

[16.04.2019] - IV-ти КАРНАВАЛ "ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ"

[12.04.2019] - Модерна професионална прахосмукачка ще почиства...
     Машината може да се използва за всички видове настилки – бетон, асфалт, тротоари, сгурия, пясък, тревни площи. Прахосмукачката засмуква отпадъци с...

[12.04.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1352/ 03.04.2019 г. на Командира на военно формирование 48430 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[12.04.2019] - Покана за консултации за определяне състава на СИК

[11.04.2019] - Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[05.04.2019] - ! Важно съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Уважаеми съграждани,      Общинското ръководство на Община Мъглиж Ви уведомява, че от 08.04.2019 година ще започнат...

[04.04.2019] - Планирано прекъсване на захранването с електрическа...
                                                ...

[03.04.2019] - Спиране на водоподаването в гр.Мъглиж на 03.04.2019г.
Съобщение на ВиК ЕООД - Стара Загора      Днес от 10:00ч. до 16:00ч. ще се извърши спиране на водоподаването към долната част на гр. Мъглиж, поради авария.

[02.04.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-489/ 21.03.2019 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че за...

[01.04.2019] - Спиране на водоподаването в гр.Мъглиж на 01.04.2019г.
  Съобщение на ВиК ЕООД - Стара Загора      Днес от 22:30ч. до 06:30ч. ще се извърши спиране на водоподаването към долната (югоизточна) част на гр....

[01.04.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-709/ 22.03.2019г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 09, 10,...

[22.03.2019] - 23.03.2019 г. - ден на траур на територията на Община Мъглиж

[22.03.2019] - Почина художникът–хералдик Христо Танев

[19.03.2019] - ! Важно съобщение - смущения в сметосъбирането
     Уважаеми жители на Община Мъглиж, Поради настъпило пътнотранспортно произшествие на територията на Община Мъглиж с един от сметопочистващите...

[11.03.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-399/ 01.03.2019 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[28.02.2019] - Празнична заря

[26.02.2019] - Световен ден против тормоза в училище

[26.02.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-460/ 21.02.2019г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 05, 06,...

[18.02.2019] - Възпоминание 146 години от обесването на Васил Левски

[18.02.2019] - Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на ЕП
    Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на ЕП  

[14.02.2019] - ОБУЧЕНИЕ ПО ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ
ОБУЧЕНИЕ ПО ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ        1.Община Мъглиж съвместно със СНЦ “Творецъ”- Мъглиж организира обучения на ученици, за...

[12.02.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-632/ 11.02.2019г. на Командира на военно формирование 48430 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[12.02.2019] - Общински конкурс за изработване на мартеница

[29.01.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-242/ 23.01.2019 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[25.01.2019] - Възпоменание

[22.01.2019] - Тържествено честване на "ТРИФОН ЗАРЕЗАН" - 01.02.2019г.

[08.01.2019] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод Бабинден

[07.01.2019] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-3121/ 19.12.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 14, 15,...

[22.12.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж

[13.12.2018] - Горещ телефон на Дядо Коледа

[12.12.2018] - ТРАДИЦИОННО ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ

[30.11.2018] - ! Важно съобщение

[29.11.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-2865/ 27.11.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 05, 06...

[23.11.2018] - ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ

[22.11.2018] - ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

[19.11.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1474/ 13.11.2018 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че за...

[12.11.2018] - ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА ...

[09.11.2018] - ! Важно съобщение

[07.11.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж

[07.11.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж

[06.11.2018] - Удължаване срока на проект "Осигуряване на топъл обяд...

[05.11.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1413/ 01.11.2018 г. на Командира на военно формирование 54230 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[01.11.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж

[31.10.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-2598/ 24.10.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 16, 20,...

[23.10.2018] - Общински конкурс за рисунка или есе

[12.10.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж

[05.10.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж

[01.10.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1259/ 28.09.2018г. на Командира на военно формирование 54230 - гр.Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[01.10.2018] - НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ...

[01.10.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж

[27.09.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-2384/ 26.09.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[26.09.2018] - Изложба на СНЦ " Творецъ" - 29.09.2018г.

[25.09.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-2345/ 20.09.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 26. 09....

[20.09.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 22-ри...

[14.09.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 15-ти...

[06.09.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 6-ти...

[05.09.2018] - ! Важно съобщение
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ СВИНЕВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО „АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ”        „Африканската чума по...

[04.09.2018] - ! Важно съобщение

[04.09.2018] - "Да изчистим България заедно" - 15 Септември 2018г.

[28.08.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-2015/ 21.08.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 03,...

[24.08.2018] - Съобщение във връзка с промени в графика за движение...

[21.08.2018] - ДЕН НА ЗДРАВЕТО
  ДЕН НА ЗДРАВЕТО        На 22 август 2018 г. /сряда/ Община Мъглиж, със съдействието на Агрион Инвест АД организира ДЕН НА ЗДРАВЕТО.     От 17.30...

[07.08.2018] - Фестивал на рок музиката - "We Are Going To Мъглиж 2018"
  We Are Going To Мъглиж обяви официално програмата на фестивала        Фестивалът се провежда в планината над Мъглиж, както винаги в края на първата...

[01.08.2018] - Съобщение за затваряне на общински път.

[27.07.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1822/ 26.07.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 01, 02,...

[24.07.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-964/ 20.07.2018г. уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 06, 07, 16, 27, 28.08.2018г./ 08.00ч. – 17.00ч./ и на 01, 02, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21,...

[24.07.2018] - Ден на спортуващото семейство

[20.07.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-926/ 12.07.2018г. на Командира на военно формирование 54230-гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 16,...

[19.07.2018] - НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ...

[08.07.2018] - VII-ми международен пленер - "МЪГЛИЖ ПРИРОДЕН И...

[28.06.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1586/ 22.06.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 05,...

[14.06.2018] - ! Важно съобщение
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Община Мъглиж ВиУВЕДОМЯВА: На 18, 20, 21 и 22 Юни 2018 г.от 07:00 ч. до 10:00 ч., ще се проведе третиране на тревни площи с препарат „НАСА 360 СЛ” КАРАНТИНЕН...

[08.06.2018] - Мюзикъл с актрисата Илиана Балийска под патронажа на...

[02.06.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 2-ри юни

[01.06.2018] - ! Важно съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[01.06.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1358/ 25.05.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на ОбщинаМъглиж, че на 01, 04,...

[01.06.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 1-ви юни

[28.05.2018] - ! Важно съобщение
     На основание Писмо № AП-07-54/ 23.05.2018г. на Областен управител на област Стара Загора, уведомяваме населението на Община Мъглиж, че съгласно месечния...

[24.05.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж по повод 24 май

[23.05.2018] - Празнично честване на 24 май - ПРОГРАМА

[22.05.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-787/ 16.05.2018г. на Командира на военно формирование 44200 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[22.05.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1466/ 18.05.2018г. на Командира на военно формирование 48430 - гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[21.05.2018] - СНЦ "ТВОРЕЦЪ" - Мъглиж организира конкурс на тема...

[08.05.2018] - Конкурс за детска рисунка на тема: Биоразнообразието...

[03.05.2018] - Съобщение за празнична света литургия на 08.05.2018 г.

[02.05.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане...

[30.04.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      В изпълнение на НАРЕДБА НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

[26.04.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1099/ 24.04.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 08, 17,...

[13.04.2018] - Обръщение на Кмета на Община Мъглиж
     С дълбока скръб изказвам искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите български граждани при тежката катастрофа на магистрала...

[13.04.2018] - Ден на траур
     С решение на Министерския съвет 14 април, събота, е обявен за ден на национален траур за жертвите от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

[10.04.2018] - Цветница – душата на Мъглиж
  Мъгла се спуща бавно от Балкана.Но слънце се усмихне, току-вижИ от мъглата нищо не остане –Освен градчето, кръстено Мъглиж. Такова малко, а така красивона...

[04.04.2018] - Обръщение на кмета по повод Воскресение Христово

[02.04.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ     На основание Писмо № 3-783/ 23.03.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 04, 11, 12,...

[28.03.2018] - Финал на аматьорска футболна група в "Спортен...
     Общински спортен комплекс „Мъглиж”, освен че е модерно и отговарящо на всички изисквания за професионален спорт съоръжение се превръща и в...

[23.03.2018] - Празник на град Мъглиж - Цветница

[21.03.2018] - Конкурс за стихотворение

[19.03.2018] - Съвет на децата
                За повече информация:                           1.  Процедура, информация и...

[15.03.2018] - 16 МАРТ - ДЕН НА ТРАУР
       Ръководството на община Мъглиж обявява:    16 март (петък) за ден на траур в памет на Цеко Радков Василев от с. Шаново, община Мъглиж,...

[12.03.2018] - Културен афиш за месец март

[09.03.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ     На основание Писмо № 3-231/ 02.03.2018г. на Командира на военно формирование 54230-гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 7, 9, 12,...

[06.03.2018] - Община Мъглиж проведе Общински конкурс за...
     В Община  Мъглиж се проведе Общински конкурс за изработване на мартеница „БАБА МАРТА РАНОБУДНА СПЛИТА МАРТЕНИЦА ЧУДНА”.     ...

[28.02.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-530/ 26.02.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 01, 06,...

[27.02.2018] - Обръщение на кмета по повод 3-ти март

[27.02.2018] - Световен ден против тормоза в училище

[23.02.2018] - Тържествена заря по случай 3-ти Март

[13.02.2018] - Община Мъглиж организира Общински конкурс за...

[09.02.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-143/ 07.02.2018г. на Командира на военно формирование 54230-гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 5,...

[05.02.2018] - Седми пореден Празник на лозаря и виното в Мъглиж
     Свети мъченик Трифон е роден в Камсада - Мала Азия през 227 г. Прочул се с лечителските си способности. Убит 21-а годишен от непримирим враг на...

[02.02.2018] - Културен афиш за месец февруари

[31.01.2018] - Спортният комплекс в град Мъглиж предизвиква все...
       Спортният комплекс в град Мъглиж предизвиква все по-голям интерес сред футболни отбори от цялата страна. На 31 януари 2018 год. от 14:00 часа се...

[30.01.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-251/ 29.01.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 01,...

[26.01.2018] - Честване на празника на лозята и виното - 01.02.2018 г.

[24.01.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-189/ 22.01.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 05,...

[10.01.2018] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-82/ 09.01.2018г. на Командира на военно формирование 22180 - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 11, 17,...

[22.12.2017] - „КОЛЕДА Е ВЪН, ЧУЙ ДАЛЕЧЕН ЗВЪН”

[20.12.2017] - Обръщение на кмета по повод Коледните и Новогодишни...

[08.12.2017] - Община Мъглиж обявява вакантна длъжност - Старши...

[08.12.2017] - Коледна обява

[06.12.2017] - КОЛЕДНАТА ЕЛХА В МЪГЛИЖ ГРЕЙНА
       С много празнично настроение и изненади за децата кметът на община Мъглиж Господин Господинов запали светлините на Коледната елхата на площад...

[01.12.2017] - Традиционно запалване на светлините на Коледната...

[01.12.2017] - Посещение на дневен център „Зорница“ в с.Сборище
     На 23.11.2017г. потребителите от Дневен център за възрастни хора „Зорница” град Мъглиж посетиха Дневен център за възрастни хора в село Сборище,...

[28.11.2017] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-2916/ 24.11.2017г. на Командира на военно формирование 22180-гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 06, 07 и...

[23.11.2017] - 1 декември – Световен ден за борба със СПИН
     На 1 декември 2017 г. от 09.00 ч. Община Мъглиж организира в центъра на града и в училищната мрежа информационна кампания по повод световния ден посветен на...

[23.11.2017] - Нов клуб към Народно читалище „Пробуда -1869” гр....
     В навечерието на 21 ноември – Въведение Богородично - Ден на християнското семейство, бе учреден Дамски клуб „Афродита” към Народно читалище...

[22.11.2017] - Денят на християнското семейство в гр.Мъглиж
     Денят на християнското семейство в гр. Мъглиж бе отбелязан с празненство в клуба на пенсионера. Групата за съхранение на обичаите и традициите към...

[21.11.2017] - Благотворителна инициатива
     Ръководството на Народно читалище „Народна просвета – 1889г.” с. Ветрен, с подкрепата на кмета г-н Карагьозов, на Детска градина „Здравец”...

[20.11.2017] - Национален музикално – фолклорен конкурс “Орфееви...
                  Документи за кандидатстване  

[14.11.2017] - ПРОВЕДЕ СЕ СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА ТАЛАНТИ...
НА 10 НОЕМВРИ 2017 Г., ПОД ПАТРОНАЖА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКАТА Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА И КМЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ, В ОБЩИНА МЪГЛИЖ СЕ ПРОВЕДЕ СЕДМИ...

[06.11.2017] - Омбудсманът Мая Манолова организира едновременно 11...

[06.11.2017] - Седми национален фестивал „Като звездите“

[02.11.2017] - Денят на Народните будители в с.Ветрен
     Денят на Народните будители отшумя, но не и емоциите и преживяванията свързани с него.   В с.Ветрен празникът на Народните будители започна още...

[02.11.2017] - Проект „Светът е за всички“
     На 31.10.2017 г. от 16.00 часа в ДГ „Камбанка“- град Мъглиж се проведе общинска информационна кампания по Проект „Светът е за всички“ на ДГ...

[31.10.2017] - Обръщение на кмета по повод 1-ви ноември - Денят на...

[31.10.2017] - Седми национален фестивал „Като звездите“

[27.10.2017] - Във връзка със случаите на заболявания от хепатит Тип...
     Във връзка със случаите на заболявания от хепатит Тип „А” в с. Зимница, Община Мъглиж организира тест за показателите Билирубин и Уробилиноген...

[26.10.2017] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      Със заповед № РД-09-341/ 26.10.2017г. на Кмета на Община Мъглиж се въвежда временно ограничение на скоростта до 40 км/ч при движение по общински път...

[26.10.2017] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-2567/ 24.10.2017г. на Командира на военно формирование 22180-гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 06, 07,...

[25.10.2017] - Предстоящо събитие в с.Ягода

[25.10.2017] - ЧЕСТВАНЕ НА 1 НОЕМВРИ
ЧЕСТВАНЕ НА 1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ     Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители,...

[23.10.2017] - Община Мъглиж води съдебни дела за отхвърлени...

[20.10.2017] - Предстоящо събитие в с. Юлиево

[17.10.2017] - Предстоящо събитие - празник на с.Шаново

[16.10.2017] - Проект «Осигуряване на топъл обяд в община Мъглиж»
Проект «Осигуряване на топъл обяд в община Мъглиж»      Основна цел на Проекта е подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от...

[16.10.2017] - Програма „Старт на кариерата” през 2018 година
     Община Мъглиж кандидатства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2018 година.В рамките на Програмата се осигурява работа в публичната...

[16.10.2017] - Обучение и заетост за младите хора в Община Мъглиж
     Община Мъглиж получи одобрение за 50 човека, участващи по проект „Обучение и заетост за младите хора” в позициите работник озеленяване и общ...

[12.10.2017] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ     На основание Писмо № 3-3218/ 09.10.2017г. на Командира на военно формирование 48430-гр. Стара Загора уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на...

[12.10.2017] - ! Важно съобщение
СЪОБЩЕНИЕ      На основание Писмо № 3-1778/ 10.10.2017г. на Командира на 61 самоходен артилерийски дивизион - гр. Казанлък уведомяваме населението на Община...

[12.10.2017] - Втори фолклорен фестивал на любителските клубове по...
На 30 септември 2017 г. в гр. Мъглиж за втора поредна година се проведе Фестивал на любителските танцови колективи, под надслов „Приятелю, ела и виж, хора се вият из...

[06.09.2017] - Честит празник

[18.08.2017] - Фестивал на рок музиката - “We Are Going To Мъглиж 2017”
                             ПРОГРАМА 08.09 (петък) 09.09 (събота)     Начало: 18:00 IMPADE - 18:00...

[17.08.2017] - ПЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗЯВАТА - 29.09.2017г.

[04.08.2017] - НА ИЛИНДЕН - КАТО НА ПРАЗНИК
   Потребителите на Дневен център за възрастни хора „Зорница” град Мъглиж, бяха посетени от пенсионерите на Пенсионерски клуб - село Едрево, общ....

[25.07.2017] - Конкурс за детска рисунка на тема „Времето е в нас и...
   Във връзка със 180-годишнината от рождението на Васил Левски, Община Мъглиж обяви конкурс за детска рисунка на тема „Времето е в нас и ние сме във...

[10.07.2017] - ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН ХУДОЖЕСТВЕН ПЛЕНЕР

[03.07.2017] - ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ С ДЕЦА

[30.06.2017] - Втори фестивал на етносите "ЕДНАКВИ В РАЗЛИЧНОТО"

[20.06.2017] - Дирекция Бюро по труда - Казанлък уведомява, че...

[06.06.2017] - ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОРИСТИЧЕН ФОЛКЛОР...

[31.05.2017] - „Искам да бъда добър” - съвместната инициатива на...
„Искам да бъда добър”          Да покажем доброто и позитивизма в постъпките на нашите деца е идеята на съвместната инициатива на Областна...

[23.05.2017] - Национален младежки конкурс за поезия "ВЕСЕЛИН...

[27.04.2017] - Фолклорният събор "Песни и танци от слънчевава...

[04.04.2017] - Фолклорен фестивал - "Тунджа пее и танцува"

[04.04.2017] - Община Мъглиж ви приветства с Цветница - 09.04.2017г.

[30.03.2017] - Десети юбилеен фестивал на хумора и сатирата

[17.03.2017] - Уведомяваме жителите на с.Селце и с.Радунци, че...
     Уведомяваме жителите на с. Селце, че на 26.03.2017 г. (неделя), от 10.00 ч., пред магазина ще бъде осигурен общински превоз за да можете да гласувате в секция №...

[16.03.2017] - Откриване на Детска градина „Здравец”
   На 15.03.2017 г., в 11.00 часа в село Ветрен, Община Мъглиж бе открита напълно обновената Детска градина „Здравец”. Ремонтът на сградата, на стойност 355 хиляди...

[11.03.2017] - Избирателни секции за гласуване на избиратели с...

[11.03.2017] - Провеждане на обучение на секционните избирателни...

[11.03.2017] - Подаване на заявления за отстраняване на непълноти и...

[09.03.2017] - Решение № 066-НС / 09.03.2017г. на РИК относно Приемане на...
РЕШЕНИЕ № 066-НССтара Загора, 09.03.2017 ОТНОСНО: Приемане на график за обученията на СИК в общините Стара Загора, Николаево, Мъглиж, Гурково, Казанлък, Павел баня, Опан,...

[09.03.2017] - Съобщение във връзка с изборите за народни...

[28.02.2017] - РАБОТНО ВРЕМЕ НА ФИТНЕС ЗАЛАТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС...
РАБОТНО ВРЕМЕФИТНЕС ЗАЛА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС МЪГЛИЖСчитано от 1 март 2017 год.   Понеделник     7:00 - 13 часа 15:00 - 20 часа Вторник 7:00 - 13 часа 15:00 - 20...

[24.02.2017] - Тържествено честване на 139 години от Освобождението...

[21.02.2017] - Световния ден за борба против тормоза в училище - ...
     Световния ден за борба против тормоза в училище се отбелязва всяка година в последната сряда на месец февруари. За втора поредна година Община Мъглиж...

[02.02.2017] - Община Мъглиж празнува Трифон Зарезан
     Трифон Зарезан, един от най-обичаните и почитани празници в народния и църковния календар.      На 1 февруари за пета поредна година в Община...

[27.01.2017] - Български червен кръст раздават хранителни помощи в...
     От 23 януари 2017 година Български червен кръст започна раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се хора от община...

[25.01.2017] - Тържествено честване на "ТРИФОН ЗАРЕЗАН" - 01.02.2017г.
     

[13.01.2017] - XXI СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР "БАЛКАН ФОЛК 2017"

[12.01.2017] - НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - ЧАВДАР, 2017
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - ЧАВДАР, 2017 Уважаеми колеги и приятели, Скъпи участници, имаме огромното удоволствие да Ви поканим за пореден път, на...

[10.01.2017] - Административно съобщение
     Уведомяваме Ви, че Община Мъглиж не изисква удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато е...

[27.12.2016] - Реставрират килията, в която е отсядал Васил Левски в...
   В Мъглиж бе подредена изложба на картини с благотворителна цел на местни художници от СНЦ „Творецъ” град Мъглиж. Средствата, които ще бъдат събрани...

[27.12.2016] - Представяне на книгата "Шест атома злато"
   На 20 декември 2016 г. в пенсионерски клуб „Мъдрост”, град Мъглиж бе представена книгата „Шест атома злато” с автор е Донка Йотова. В книгата се...

[27.12.2016] - Община Мъглиж осигурява безплатен обяд на 400 социално...
ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦААГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ     ...

[27.12.2016] - Община Мъглиж кандидатства по Програма „Старт на...
     Община Мъглиж кандидатства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2017 година.   В рамките на Програмата се осигурява работа в...

[27.12.2016] - Стипендия от Зонта Клуб Стара Загора за даровит...
     На тържествена церемония на 07.12.2016 г. от 18 часа в общинска зала „Иван Вазов“ в Стара Загора се състоя заключително мероприятие по проекта на...

[27.12.2016] - Нов училищен автобус в Община Мъглиж
   В края на 2015 година ръководството на Община Мъглиж заяви пред Министерството на образованието необходимостта от предоставяне на автобус за нуждите на...

[23.12.2016] - Весела Kоледа
    //

[14.12.2016] - Община Мъглиж и НЧ "Пробуда-1869" организират КОЛЕДНО...

[13.12.2016] - Община Мъглиж и СНЦ «Творецъ» - Организират...

[31.10.2016] - Честит 1 ноември

[27.10.2016] - Съобщение за осигурен общински превоз на 6.11.2016/ 13.11.2016.

[24.10.2016] - Съобщение относно приемането на заявления за...

[20.10.2016] - Футболна среща между ОФК "МЪГЛИЖ" и ФК "Млада гвардия"...

[19.10.2016] - ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ...

[12.10.2016] - Футболна среща между ОФК "МЪГЛИЖ" и ФК "Тунджа 2006"...

[12.10.2016] - Да ни е честит Денят на българската община

[07.10.2016] - Футболна среща между ОФК "МЪГЛИЖ" и ФК "ГОРНО САХРАНЕ"

[05.10.2016] - Международен ден на учителя
 

[30.09.2016] - Официално откриване на фитнес зала
   На 04 октомври 2016 година от 11:00 часа ще бъде открита фитнес залата в Спортен комплекс Мъглиж.    Заповядайте! Община Мъглиж    

[20.09.2016] - Програма на футболните срещи на ОФК "МЪГЛИЖ"
ПРОГРАМА - Областно първенство мъже - есен 2016г.   КръгДатаЧасДомакинГостЗабележка    1 03.09.2016 г. 17:30 ч. Мъглиж Оризово  отл. 25.09.2016 г.  2 11.09.2016...

[20.09.2016] - Футболна среща между ОФК "МЪГЛИЖ" и ФК...

[15.09.2016] - Честит първи учебен ден
 

[15.09.2016] - Предварителна информация за разписанията на...
     Ежегодно през месец декември влиза в сила ново разписание на влаковете, като през 2016 г. ще влезе в сила от 11 декември 2016 г. и ще бъде с период на...

[10.09.2016] - Община Мъглиж Ви кани на четвърти фестивал на изявата

[09.09.2016] - Футболна среща между ОФК "МЪГЛИЖ" и ОФК...
 

[02.09.2016] - Александър Алексиев финишира първи в Мъглиж сред...
  Александър Алексиев, колоездачът на „Несебър“ и възпитаник на казанлъшката школа „Лястовица“, спечели петия етап от Обиколката на България –...

[31.08.2016] - Ученикът Ростислав Орешков от Мъглиж впечатли НАСА
   Ростислав Орешков от Мъглиж, ученик в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ спечели стипендия, с която получи право да се включи в космическия...

[26.08.2016] - Във връзка с Петия етап на 65-та Международна...

[24.08.2016] - Международна колоездачна обиколка на България

[24.08.2016] - Първи фолклорен фестивал на любителските клубове по...

[23.07.2016] - ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР "МЪГЛИЖКИ ИМПРЕСИИ-2016"

[22.07.2016] - Тренировка с еърсофт в района на гр.Мъглиж
   Уведомяваме жителите на гр.Мъглиж, че на 24.07.2016г. от 10:30 до 17:00 часа на поляната предвидена за рок фестивала и горската местност около нея, ще се проведе ролева...

[20.07.2016] - Фестивал на етносите „Еднакви в различното“
     

[15.07.2016] - ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР "МЪГЛИЖКИ ИМПРЕСИИ-2016"

[12.07.2016] - Поклонническия поход "Св. Иван Рилски" 2016

[08.07.2016] - Национално състезание по спортно ориентиране -...
     На 3.07.2016 г. на територията на с. Шаново, община Мъглиж, се проведе национално състезание по спортно ориентиране за купата „Марица изток”....

[24.06.2016] - Измина първата седмица от летните занимания с деца
 Измина първата седмица от летните занимания с деца, организирани от Община Мъглиж. Всички се включиха с голям интерес в подреждането на пъзели, домино, не се...

[17.06.2016] - Oбщина Мъглиж организира летни занимания с деца
       График по населени места:  Ветрен, Дъбово, Зимница, Мъглиж, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода.  

[02.06.2016] - Да отдадем почит на Христо Ботев и героите, дали...

[01.06.2016] - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДЕЦА!

[31.05.2016] - "Да изчистим България заедно" - 4 юни 2016г.

[31.05.2016] - ДЕН НА РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ - 11 юни 2016г.

[25.05.2016] - Пътя гр.Мъглиж – с.Селце, ще бъде затворен

[19.05.2016] - Детско полицейско управление в Мъглиж
                                      За да има...

[12.05.2016] - Колоритна изложба на 31 картини
     Колоритна изложба на 31 картини, рисувани на четири пленера в периода 2012-2015 г., в района на град Мъглиж, бе открита на 4 май в изложбена зала „Георги...

[28.04.2016] - Честито Възкресение Христово

[28.04.2016] - Мъглиж отбеляза своя празник на Цветница с пъстра...
     На 24.04.2016год., Мъглиж отбеляза своя празник на Цветница с пъстра празнична програма. Стотици жители на общината изпълниха площад Трети март. Празникът...

[27.04.2016] - Национално ученическо състезание „Защита при...
     На 27.04.2016 г. в община Мъглиж се проведе общински кръг от Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“....

[27.04.2016] - Две навигации за линейки дари Община Мъглиж
     На 27.04.2016г., по време на заседание на Общински съвет в Мъглиж, Кметът на общината - Господин Господинов дари на ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –...

[25.04.2016] - Празника на гр.Мъглиж „Цветница” в ОДЗ „Камбанка”...
     По случай празника на гр. Мъглиж „Цветница”, на 22.04.2016г. ръководството на Община Мъглиж подари незабравимо детско шоу на децата от ОДЗ...

[21.04.2016] - Празнична програма за Цветница

[21.04.2016] - Общинска викторина по безопасност на движението
   В изпълнение на мерките за намаляване броя на децата, жертви на пътнотранспортни произшествия и повишаване на знанията и транспортната култура на...

[13.04.2016] - Oбщина Мъглиж предприе почистване и маркиране на...
     С настъпващата пролет и предстоящите празници, ръководството на община Мъглиж предприе почистване и маркиране на главните улици в гр. Мъглиж и с....

[11.04.2016] - ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - С.ЗИМНИЦА

[11.04.2016] - ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - С.ТУЛОВО

[01.04.2016] - Справка за състоянието на Вашият документ
     Уважаеми жители на Община Мъглиж, състоянието на вашите документи подадени след 01.04.2016г. в Общинска администрация, можете да проверявате на адрес:...

[31.03.2016] - Важно съобщение от ОД "Земеделие" Стара Загора

[31.03.2016] - Регламент за провеждане на 70-ти Национален...
               >>> Приложения<<<  

[02.03.2016] - ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

[23.02.2016] - ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!

[09.02.2016] - ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА...
    >>>РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА<<<

[02.02.2016] - Община Мъглиж посрещна Трифон Зарезан с бъклица вино...
Община Мъглиж посрещна Трифон Зарезан с бъклица вино и кръшни хора        Община Мъглиж и тази година остана вярна на традицията си да посрещне Трифон...

[02.02.2016] - Националният фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце”...

[01.02.2016] - ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

[22.01.2016] - ПРИЕМ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ...

[13.01.2016] - Уведомление от Районен съд Казанлък

[08.01.2016] - Съобщение

[18.12.2015] - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА В...

[16.12.2015] - 40-години пенсионерски клуб "Мъдрост", гр.Мъглиж

[15.12.2015] - ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

[08.12.2015] - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО - 21.12.2015Г.

[08.12.2015] - Важно за родителите - във връзка с организираното...

[12.11.2015] - Община Мъглиж обявява конкурс за избор на Секретар на...

[03.11.2015] - Заповед на Областен управител за изменение на...

[02.11.2015] - Заповед на Областен управител за Първо заседание на...

[28.10.2015] - СЪОБЩЕНИЕ
     На основание Писмо № 3-2854/ 19.10.2015г. на Военно формирование 22180 уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 и 30.11.2015г....

[09.10.2015] - Трети самодеен фестивал на изявата в град Мъглиж
     За трета поредна година хората от третата възраст в град Мъглиж отбелязаха Международния ден на възрастните хора – 1 октомври с Фестивал на...

[07.10.2015] - СЪОБЩЕНИЕ
     На основание Писмо № 3-246/ 08.09.2015г. на Военно формирование 22180 уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 и 30.10.2015г. ще се...

[11.09.2015] - Покана за представяне на изготвения предварителен...

[10.09.2015] - Покана за провеждане на консултации за определяне...
       >>>Поканата можете да видите тук<<<

[09.09.2015] - Покана за откриването на спортния комплекс в...
     Каним всички жители на Община Мъглиж на откриването на спортния комплекс в гр. Мъглиж на 11.09.2015 г. от 19:00 часа. По традиция ще се извърши празничен...

[20.08.2015] - Покана за провеждане на консултации за определяне...

[18.08.2015] - Съобщение от ОДБХ-Стара Загора

[11.08.2015] - Обявление на основание Решение на ЦИК и УКАЗ на...

[04.08.2015] - В Община Мъглиж се извърши проверка относно спазване...
     В Община Мъглиж се извърши проверка относно спазване изискванията по чл.92 или 99а от Закона за гражданската регистрация при извършване на адресните...

[31.07.2015] - Покана за установяване на местно партньорство

[29.07.2015] - Детско парти зарадва участниците в конкурса Мини Мис...
     На 15 юли 2015 година в Дневен център „ Зорница” гр. Мъглиж се проведе детско забавно шоу по повод успешното представяне на децата от Община Мъглиж...

[21.07.2015] - Във връзка с националната кампания на Спешъл Олимпикс...
    Във връзка с предложение за партньорство в национална кампания на Спешъл Олимпикс България – „ВЪРЖИ СИ ВРЪЗКИ – СПОДЕЛИ УСЕЩАНЕТО – СТАНИ...

[06.07.2015] - Деца от Община Мъглиж спечелиха два златни медала на...
     На 20 юни 2015 г. 14 деца от детските градини в Община Мъглиж спечелиха два златни медала в престижния конкурс Мини Мис и Мини Мистър. Първо място при...

[19.06.2015] - Отмяна на втори етап за приемане на заявления по...

[09.06.2015] - Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    В изпълнение на НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на...

[09.06.2015] - Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    В изпълнение на НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за  провеждане на...

[04.06.2015] - Започват ремонтни дейности на читалищата в с.Дъбово и...
     На 1.06.2015 г. се положи началото на ремонтните дейности на двете читалища в с. Дъбово и с. Тулово. Лично кметът на Община Мъглиж Господин Господинов счупи...

[04.06.2015] - Стартира предоставянето на социалната услуга „Личен...
     В Община Мъглиж стартира предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ във връзка с изпълнението на дейностите по Проект...

[01.06.2015] - Безплатните медицински прегледи продължават
     На 27 май от 13,00 до 17,00 часа в Дневен център за възрастни хора „Зорница” гр. Мъглиж се извършиха безплатни медицински прегледи в направление „...

[01.06.2015] - Деца ще представят Община Мъглиж на национално...
Деца ще представят Община Мъглиж на национално състезание по „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”        Деца от Община Мъглиж ще...

[01.06.2015] - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СКЪПИ ДЕЦА!

[26.05.2015] - ОДЗ „1 - ви юни” с. Ягода избра своите Мини Мис и Мини...
На 21 май 2015 г. от 16:00 часа в детска градина 1-ви юни се проведе конкурс за Мини мис и Мини Мистър „1-ви юни” с. Ягода. Ето ги имената, на класираните победители: ОДЗ...

[25.05.2015] - Община Мъглиж стана част от международната АНТИ-СПИН...
     На 17 май 2015 г. Община Мъглиж стана част от международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ и СПИН, който се отбелязва всяка трета неделя от...

[25.05.2015] - Безплатни медицински прегледи се извършиха в...
      На 16 и 17 май 2015 година в Дневен център за възрастни хора град Мъглиж и Здравна служба с. Ягода се извършиха безплатни медицинкси прегледи....

[25.05.2015] - Илиана Балийска избра Мини Мис и Мини Мистър Мъглиж 2015...
     На 22 май на Площад 3-ти март гр. Мъглиж се проведе конкурс за Мини Мис и Мини Мистър Мъглиж 2015 г..Конкурсът бе открит от д-р Душо Гавазов, който благодари...

[25.05.2015] - Национално ученическо състезание „Защита при...
     На 12 май 2015 г. Община Мъглиж проведе Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”     Целта...

[25.05.2015] - Община Мъглиж също е част от националната кампания ...
Община Мъглиж също е част от националната кампания „Да изчистим България заедно” 2015 г.          Вече втора неделя служители от администрация...

[14.05.2015] - Във връзка с провеждането на инициатива "Да изчистим...
     Във връзка с провеждането на инициатива "Да изчистим България заедно" Ви уведомяваме,че местата за почистване в нашата община са както следва: 17.05.2015...

[14.05.2015] - Община Мъглиж стана част от международния проект „Man -...
     На 30 април Общинска администрация град Мъглиж заедно със Сдружение „ Бъдеще за децата” стана част от международната кампания „Man care”....

[13.05.2015] - Изложба на мъглижкият художник Атанас Дончев

[07.05.2015] - ВРЕМЕННА ПРИЕМНА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОМБУДСМАН В...

[07.05.2015] - Да изчистим България заедно

[29.04.2015] - Община Мъглиж обявява свободно място за длъжност:...
                          Община Мъглиж обявява свободно място за длъжност:                            ...

[24.04.2015] - Избрани са мис и мистър ОДЗ „Камбанка” гр.Мъглиж
Избрани са мис и мистър ОДЗ „ Камбанка”гр. Мъглиж      На 23 април бе проведен конкурс за мис и мистър     ОДЗ „ Камбанка” гр. МъглижОбщо...

[21.04.2015] - Пресконфернция за приключване на проект №...

[09.04.2015] - с.Шаново отпразнува Лазаровден
     По инициатива на Кметство,Читалище „Наука – 1905 г.” и Пенсионерски клуб в с. Шаново, както всяка година лазарки благословиха домовете и...

[09.04.2015] - НЧ „Наука–1905г.” с.Шаново почете празника...
     На 25-ти март на ловната хижа и новоизградената чешма в с. Шаново, задружно млади и стари отпразнуваха един от най-светлите християнски празници „...

[09.04.2015] - Жителите на град Мъглиж преглеждани от известни...
     На 28 и 29 март 2015 в Дневен център за възрастни хора „Зорница” гр. Мъглиж известни български лекари извършиха безплатни медицински прегледи на 84...

[09.04.2015] - Празникът на гр.Мъглиж „Цветница” посрещна министър...
     На 5 април 2015 г. на площад Трети март жителите на гр. Мъглиж отпразнуваха своя ежегоден празник -„Цветница”. Програмата бе открита от малчуганите...

[09.04.2015] - Фестивал на хумора се проведе в с.Юлиево
      1 април – денят на шегата и хумора бе отбелязан по изключително интересен начин жителите на с. Юлиево. Всяка година на тази дата Пенсионерски...

[01.04.2015] - Във връзка с провеждането на празника на гр.Мъглиж...

[27.03.2015] - Прием на документи по проект „Нови възможности за...
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”        

[24.03.2015] - Заповед №РД-09-71/23.03.2015г за повишаване на пожарната...

[19.03.2015] - „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“
„Да създадем ЗАЕДНО България 2020“Инициатива на мрежата от 27 ОИЦ16 март – 9 май 2015 г.   >>>Вижте тук<<<

[17.03.2015] - Благотворителна инициатива: „ с грижа за децата”
ПП ГЕРБ Община Мъглиж в началото на нова благотворителна инициатива: „ с грижа за децата”        На 10 март 2015 г.Общинското ръководство на ПП ГЕРБ...

[13.03.2015] - Кулинарна изложба за Международния ден на жената
Кулинарна изложба по случай Международния ден на жената отбеляза дневен център„ Зорница” гр. Мъглиж     На 10.03.2015 г. потребителите на ДЦ „Зорница”...

[04.03.2015] - Визия за Европейска реализация на Община Мъглиж
Ръководството на Община Мъглиж представи своята визия за Европейска реализация на Община Мъглиж в новия програмен период 2014-2020 г.        На 04.03.2015 г. в...

[03.03.2015] - Община Мъглиж почете тържествено 3 март
     На 3 март от 17:30 пред паметника на опълченците, НЧ” Пробуда” и ученици от ОУ „ Христо Ботев” изнесоха тържествена програма. Кметът на Община...

[03.03.2015] - Доцент Антоний Гълъбов посети град Мъглиж
     На 3 март, известният социолог и политолог доц. д-р Антоний Гълъбов бе специален гост на среща дискусия проведена в Дневен център за възрастни хора „...

[27.02.2015] - Честит 3 март
 

[27.02.2015] - Важно съобщение за гражданите
 

[16.02.2015] - Изложба на картини на тема „Освобождението на...
       Картини на мъглижки художници и участници в традиционния художествен пленер в общината, ще оживеят пред погледите на присъстващите на премиерата...

[28.01.2015] - Мъглижани отпразнуваха БАБИН ДЕН В ДЦ”ЗОРНИЦА”
През новата годината ще се раждат повече момичета Мъглижани отпразнуваха БАБИН ДЕН В ДЦ”ЗОРНИЦА” За поредна година потребителите на ДЦ ”Зорница”...

[28.01.2015] - Ръководството на Община Мъглиж отправи специални...
Ръководството на Община Мъглиж отправи специални поздрави послучай „ Бабин ден”   На 21 януари 2015 г. в приятна празнична обстановка 12 медицински...

[28.01.2015] - КГБ или клубът на готините баби в с.Ветрен...
КГБ или клубът на готините баби в с.Ветрен отпразнуваха Бабин ден   На 21 януари 2015г. секретарят на читалището в с.Ветрен Детелина Димитрова с група самодейки и...

[27.01.2015] - Община Мъглиж събира разделно с Екобулпак

[20.01.2015] - Измина 1 година от смъртта на Монахиня Рахила

[20.01.2015] - Във връзка с предстоящия празник Трифон Зарезан

[19.01.2015] - Започват ремонтни дейности в читалищата в с.Ветрен и...
На 19.01. 2015 г. от 11:00 часа бе поставено началото на ремонтните дейности в читалище „ Народна просвета” с. Ветрен. Млади момичета в традиционна българска носия...

[16.01.2015] - Прессъобщение

[10.01.2015] - Нещата се случват в Община Мъглиж
За поредна година община Мъглиж очаква да управлява бюджет от 5,5 милиона лева. Средствата са изключително малко, споделят от общинското ръководство, от където...

[09.01.2015] - Дарител зарадва граждани на град Мъглиж с нови...
Минусовите температури не попречиха на общинските служители да раздадат контейнери за отпадъци на своите съграждани. Гражданите подали молби за нови съдове за...

[09.01.2015] - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

[19.12.2014] - Ден на траур - 20.12.2014г.

[19.12.2014] - Обявен е ден на траур на територията на Община Мъглиж

[15.12.2014] - Отменено "Бедствено положение" на територията на...

[14.12.2014] - КМЕТ НА ГОДИНАТА – 2014 В ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС...

[14.12.2014] - "НАЙ-ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР - КМЕТ" НА ОБЛАСТНО НИВО

[11.12.2014] - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО - 22.12.2014Г.
 

[11.12.2014] - ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ - ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСРЕЩАНЕТО НА ДЯДО...
 

[09.12.2014] - Обявено "Бедствено положение" на територията на...

[08.12.2014] - Обявени за неучебни дни 10,11 и 12 декември 2014г. за

[01.12.2014] - В с.Тулово, Община Мъглиж беше направена първа копка...
     Днес 1.12.2014 г. от 11.00 часа в с.Тулово, общ.Мъглиж беше направена първа копка по Проект: "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на...

[27.11.2014] - MКБППМН - Община Мъглиж получи заслужен приз
  MКБППМН Община Мъглиж получи заслужения приз -Трето място в Националния конкурс на тема "В подкрепа на детската безопасност", организиран от Държавната агенция...

[20.11.2014] - Фотоизложба на успешни проекти в Мъглиж

[12.11.2014] - Кметът на Мъглиж спечели приза „Кмет на гражданите“
За поредна година на тържествена церемония, порталът на българските общини kmeta.bg, награди най-заслужилите кметове на общини в различни категории. В най-желаната...

[20.10.2014] - ППрессъобщение - Масов крос за ученици в гр.Мъглиж

[15.10.2014] - Масов крос за ученици в гр.Мъглиж

[09.10.2014] - СЪОБЩЕНИЕ - Местни данъци и такси
На 10.10.2014 година служба Местни данъци и такси при Община Мъглиж няма да работи. Дължимите наеми с падеж десето число ще се плащат на 13.10.2014 година без олихвяване.

[23.09.2014] - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ       ОТ  24.09.2014г.  КМЕТЪТ  НА  ОБЩИНА  МЪГЛИЖ  Г-Н  ГОСПОДИНОВ  ОСВОБОДИ  ОТ  ДЛЪЖНОСТ  ЗАМЕСТНИК-КМЕТА ...

[18.09.2014] - Встъпителна пресконференция за представяне на проект...

[05.09.2014] - В новини "Осигурен транспорт за Рок феста на 5 и 6.09.2014г.

[22.08.2014] - Спиране на тока на 26.08.2014 г. от 09.00 до 16.00 часа
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация Мъглиж, съобщава на жителите на град Мъглиж, че на 26.08.2014 г. от 09.00 до 16.00 часа, няма да има електрозахранване на следните...

[21.08.2014] - Заключителна пресконференция “Общинска...
 

[15.08.2014] - 45 години от обявяването на Мъглиж за град

[14.08.2014] - Рок концерт под звездите, 16.08.2014

[13.08.2014] - Стартира изпълнението на проект за 6 млн. лв.
В община Мъглиж започна изпълнението на проект за близо 6 млн.лева. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони, мярка „Основни услуги за населението...

[13.08.2014] - Заключителна пресконференция по проект “Общинска...

[31.07.2014] - Община Мъглиж приключи проект по ОП „Административен...
Община Мъглиж финализира работата по проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”...

[18.07.2014] - ИЗЛОЖБА „СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО-21 ВЕК”
  НА 21.07.2014г.(ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 11.00 ЧАСА ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.МЪГЛИЖ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ИЗЛОЖБАТА НА ХУДОЖНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН...

[17.07.2014] - Големият Мита Ристич представи “Трагови времена”
Големият Мита Ристич представи изложбата „Трагови времена” в Галерия „Недев” в Стара Загора. Тя е един от спонсорите на Третия международен пленер в...

[17.07.2014] - Трети пленер „Съвременното изкуство – 21 век”
В Мъглиж бе даден стартът на Пленер 2014. Той ще премине под мотото „Съвременното изкуство – 21 век”. В продължение на 10 дни, дванадесет автори от пет държави...

[10.07.2014] - Пресконфернция за проект “Ефективна координация и...
Проект BG051PO002/13/1.3-07 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж”Договор № 13-13-86/04.11.2013...

[03.07.2014] - За пчеларите - 04 до 14 юли 2014 пръскане с „Нуреле Д” и...
С Ъ О Б Щ Е Н И Е В изпълнение на НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на...

[11.06.2014] - Прессъобщение
       

[06.06.2014] - Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка...

[05.06.2014] - Информационна среща на тема: „Европейски средства за...
                         >>>Програма<<<    

[19.05.2014] - Обществено обсъждане на Общинския план за развитие на...

[24.04.2014] - Представяне на Проект - 25 април 2014 г. от 09.30 часа ...

[22.04.2014] - ОБЩИНА МЪГЛИЖ приключва изпълнението на проект ...

[15.04.2014] - "Да изчистим България за един ден" - 26 Април 2014г.

[09.04.2014] - Програма за празника на гр.Мъглиж

[26.03.2014] - АНКЕТА ОПР - 2014-2020г.
   Уважаеми госпожи и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на Общински план за развитие (ОПР) на община Мъглиж за периода 2014-2020г. Моля,...

[24.03.2014] - Покана за участие във фокус група - 26.03.2014г.
     

[10.03.2014] - Информационна среща с ученици от община Мъглиж

[10.02.2014] - Информационна среща - 12.02.2014г.

[29.01.2014] - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ!!!

[28.01.2014] - Покана към жителите на община Мъглиж

[22.01.2014] - Отпразнуване на Бабинден
     На 21.01.2014 г. в община Мъглиж беше отпразнуван Бабинден.Събитието в Пенсионерски клуб „Мъдрост” гр.Мъглиж и Дневен център „Зорница” премина...

[20.01.2014] - Тържествено честване на "ТРИФОН ЗАРЕЗАН" - 01.02.2014г.

[15.01.2014] - Начална пресконференция за представяне на проекта...

[07.01.2014] - Встъпителна пресконференция за представяне на...

[19.12.2013] - Получаване на ваучери за гориво на земеделските...

[17.12.2013] - Община Мъглиж спечели 3 проекта по ОПАК
     Община Мъглиж спечели 3 проекта по Оперативна програма „Административен капацитет”, на обща стойност 255 469, 45 лв.      Първият договор...

[09.12.2013] - КОЛЕДНОТО ТЪРЖЕСТВО 2013г.

[09.12.2013] - Във връзка с посрещането на Дядо Коледа и Коледното...

[26.11.2013] - Откриваща пресконференция за представяне на проект...

[22.11.2013] - Стартира онлайн фотоконкурс на тема: ...

[15.11.2013] - РИБЕН ФЕСТ - 01 Декември 2013г.

[14.11.2013] - Отпразнуван бе празника на село Ягода
    На 08.11.2013г. се отпразнува празника на село Ягода. Събитието беше уважено от кмета на Община Мъглиж Господин Господинов и служители на общинска...

[07.11.2013] - Наградиха победителите в конкурса за детска рисунка
     Община Мъглиж и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура наградиха победителите в конкурса за детска рисунка „Защо е полезно да се яде...

[05.11.2013] - Проведен семинар на медицинските служители
   На 29.10. 2013 г. се проведе семинар на медицинските служители от община Мъглиж на тема "Училищно и детско здраве". На семинара присъстваха 13 медицински...

[05.11.2013] - ПАНИХИДА ПО СЛУЧАЙ АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
 Негово Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Галактион отслужи Заупокойна панихида за Архангелова Задушница в обновения Гробищен парк в град...

[05.11.2013] - ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ

[18.10.2013] - Прессъобщение

[16.10.2013] - Информационна среща - 17.10.2013г.

[15.10.2013] - Oбщински конкурс за детска рисунка - НАГРАЖДАВАНЕ
На 09.10.2013г. в Залата на третия етаж на Старото кино в град Мъглиж се проведе НАГРАЖДАВАНЕ на участниците в общинския конкурс за детска рисунка и есе на тема...

[04.10.2013] - Известният мъглижки художник Атанас Дончев представи...
     Известният мъглижки художник Атанас Дончев-Мацо представи на 3.10.2013г. от 18,00ч. в Арт фоайето на Радио Стара Загора над 30 платна и...

[01.10.2013] - 1-ви октомври - ПРАЗНИК НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
„Празникът на възрастните хора” беше уважен от цялото ръководство с посещение по Пенсионерските клубове на общината. Господин Господинов връчи...

[01.10.2013] - ПЪРВИ САМОДЕЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗЯВАТА - ГР.МЪГЛИЖ ...
ПЪРВИ САМОДЕЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗЯВАТА - ГР.МЪГЛИЖ 2013 ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ Дневен център “Зорница” град Мъглиж съществува...

[23.09.2013] - ПЪРВИ САМОДЕЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗЯВАТА ...

[16.09.2013] - РОК ФЕСТ СЪБРА СТОТИЦИ ФЕНОВЕ НА ЗДРАВИЯ САУНД В...
   Благодарение на Йордан Тотев, Иво Руев, кмета Господин Господинов и всички мъглижани една мечта стана реалност.    

[16.09.2013] - Първият учебен ден в Община Мъглиж ...
             В Община Мъглиж децата с радост приетъпиха в чистите и спретнати кластни стаи в първият учебен ден. Всички първокластници...

[16.09.2013] - ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА...
  >>>За документa, моля кликнете тук.<<<

[29.08.2013] - Безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН ...
                  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ,               Община Мъглиж съвместно с Регионална...

[09.08.2013] - ЗОВ ЗА ПОМОЩ ...
ДА ПОМОГНЕМ НА ПЛАМЕН ЖЕЛЕВ! Уважаеми благородни и състрадателни жители на община Мъглиж, Пламен Желев е на 28 години, в разцвета на силите си, но страда от тежко...

[09.08.2013] - Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) - ОБЯВА ...
ОБЯВА На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около...

[07.08.2013] - Посланикът на Република Корея посети село Зимница ...
На 6 август посланикът на Република Корея в София Шин Менгхо посети село Зимница, община Мъглиж,област Стара Загора. Там той бе по покана на господин Ким Кйонджак-...

[05.08.2013] - Пет години Дневен център „ЗОРНИЦА” град МЪГЛИЖ ...
                                Пет години Дневен център „ЗОРНИЦА” град МЪГЛИЖ На...

[02.08.2013] - Tържествено откриване и демонстрация на проект ...

[01.08.2013] - ОДЗ "Камбанка" гр.Мъглиж обявява работно място ...
Съгласно изискването по чл.147. ал.1. т.7 от ППЗНП, ОДЗ „Камбанка” - гр.Мъглиж обявява едно свободно работно място за детски учител, считано от...

[24.07.2013] - МЪГЛИЖ РОК ФЕСТ - 7 СЕПТЕМВРИ 2013г. ...
             >>>ЗА  ПОВЕЧЕ  ИНФОРМАЦИЯ<<<    

[22.07.2013] - Завърши Международния художествен пленер...
На 20.07.2013г. пред Община Мъглиж с изложба завърши Международния художествен пленер / 10.07 до 20.07.2013г./ посветен на 135-та годишнина от Руско-турската...

[15.07.2013] - Провежда се втори Международен Пленер
В община Мъглиж за втори пореден път се провежда Международен Пленер на художници от Русия,Македония и Сърбия. Тази година Пленерът е посветен на 135 г. от края на...

[09.07.2013] - НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на...
                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е В изпълнение на...

[08.07.2013] - Изложба – живопис под надслов „Вертикални...
Община Мъглиж в сътрудничество с Българския културен институт къмПосолството на Република Бъггария - Берлин (Германия), е в процес нареализацията на редица...

[28.05.2013] - Откриха Здравната служба в с.Шаново
Изцяло обновена, бе открита сградата на здравната служба, в едно от най-малките мъглижки села Шаново. Жителите на селото изказаха изключителна благодарност на...

[10.05.2013] - Профилактика на водопроводната мрежа в община Мъглиж
Временно ще спре водоподаването в населените места от община Мъглиж във връзка с извършване на промивки и дезинфекция. Дезинфекцията ще се извършва поетапно...

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?