Община мъглиж - официален сайт

Уведомяваме собствениците на урегулиран поземлен имот V-28 в кв.6 по плана на с.Ягода

 

>>>Съобщение<<<     -     17.05.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?