Община мъглиж - официален сайт

Публичен търг за продажба на имот–частна общинска собственост по Заповед №РД-09-304/16.09.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?