Община мъглиж - официален сайт

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

 

Заповед гр.Мъглиж      - 12.10.2018г.
Заповед с.Ветрен      -      12.10.2018г.
Заповед с.Дъбово      - 12.10.2018г.
Заповед с.Зимница      -    
12.10.2018г. 
Заповед с.Тулово      - 12.10.2018г.
Заповед с.Шаново      - 12.10.2018г.
Заповед с.Юлиево      - 12.10.2018г. 
Заповед с.Ягода      - 12.10.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?