Община мъглиж - официален сайт

Заповед № РД-09-436 / 13.12.2016г. относно отдаване под наем на полски пътища и напоителни канали, които не функционират за 2016-2017 стопанска година

 

Приложения:

Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?