Община мъглиж - официален сайт

Записване за приемен ден на кмета

Определение

Със Заповед № РД-09-61/19.02.2014 г. на кмета на Община Мъглиж, се утвърди Заявление за приемен ден на Кмета и Зам. – кметовете на общината.

Технологичен път

Попълненото във всички графи заявление се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ). След въвeждането му в деловодната система, се предава на техническия секретар. Заявления се приемат всеки работен ден с изключение на самия приемен ден.  Заявленията могат да се подават и по електронен път на [email protected] със заглавие "Приемен ден" или на факс 04321/22-55.

Уточнение:

Приемният ден се провежда всеки вторник от 14.00 до 17.00 часа.
Ако поради належащи служебни задължения кмета или зам.-кметовете отсъстват от сградата на общината, техническия секретар уведомява по телефона заявителите за невъзможността от провеждане на приемен ден.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?