Община мъглиж - официален сайт

Заявления - Приложения: 10-НС;11-НС;12-НС;13-НС;14-НС;15-НС;17-НС;19-НС

Приложение №10-НС - заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Приложение №11-НС - заявление за вписване в избирателния списък

Приложение №12-НС - заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на сик

Приложение №13-НС - заявление–декларация за изключване от списъка на заличените лица и вписване в избирателния списък преди предаването на избирателния списък на сик

Приложение №14-НС - заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение №15-НС - заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение №17-НС - заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение №19-НС - заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?