Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение на "Арсенал" АД за „Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово-фекални води (ЛПСБФВ), за пречистване на поток битови отпадъчни води на Завод 4, Мъглиж, в поземлен имот с ...

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?