Община мъглиж - официален сайт

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти по Заповед №РД-09-268/30.08.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?