Община мъглиж - официален сайт

Търгове за продажба, предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти oбщинска собственост по Заповед № РД-09-51/08.02.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?