Община мъглиж - официален сайт

Tъргове за продажба на движими вещи-частна общинска собственост по Заповед № РД-09-268 / 07.07.2014 г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?