Община мъглиж - официален сайт

Търгове за предоставяне под аренда на общински имоти по Заповед № РД-09-37 / 19.02.2015 г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?