Община мъглиж - официален сайт

Търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – общинска собственост по Заповед №РД-09-163/06.06.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?