Община мъглиж - официален сайт

Търг за предоставяне под наем на имоти частна общинска собственост по Заповед № РД-09-138 / 18.05.2015 г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?