Община мъглиж - официален сайт

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?