Община мъглиж - официален сайт

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50. ал.7, т.1, от Закона за водите обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?