Община мъглиж - официален сайт

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г. изм и доп. ДВ бр.61/2010г./)

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?