Община мъглиж - официален сайт

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7, т.1, отЗакона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?