Община мъглиж - официален сайт

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?