Община мъглиж - официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

     СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

 

1. Съобщение     -     04.06.208г.

2. Доклад за оценка на степента на въздействие     -     04.06.2018г.

3. Екологична оценка     -     04.06.2018г.

4. Нетехническо резюме     -     04.06.2018г.

5. Предварителен проект     -     04.06.2018г.

6. Схема за провеждане на консултации     -     04.06.2018г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?