Община мъглиж - официален сайт

Съобщение за продължаване срока на действие на разрешително № 33150014/23.03.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?