Община мъглиж - официален сайт

Съобщение за избори за ЕП - 26 май 2019г.

   В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ.34, АЛ. 1-3, ЧЛ. 36, АЛ.1 И АЛ.4, И ЧЛ.37.АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019Г.

   СЛУЖБА „ГРАО” В ОБЩ. АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ И КМЕТСТВАТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНАТА ЩЕ РАБОТЯТ С ГРАЖДАНИ НА 11.05.2019 Г. ( СЪБОТА), ОТ 8.30 ЧАСА ДО 17.30 ЧАСА

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?