Община мъглиж - официален сайт

Съобщение във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в ...

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?