Община мъглиж - официален сайт

Съобщение във връзка с Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?