Община мъглиж - официален сайт

Съобщение в изпълнение на чл.43, ал.1, изр.1 и изр.2, и ал.2 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.43, АЛ. 1, ИЗР. 1 И ИЗР. 2 , И  АЛ.2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

 

1. Приемане на   заявления  за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък;

2. Приемане на заявления от граждани на друга държава – членка на ЕС, които са вписани в избирателния списък, и желаят да бъдат заличени .

 

Общинска администрация - Мъглиж

ще работи на 18.05.2019 г. (събота)

от 8.30 часа  до 17.30 часа .

Телефони : 04321/ 2025 и 0879914312

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?