Община мъглиж - официален сайт

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


   22.10.2016 г. (събота) от 8.30 часа до 17.00 часа е работен ден във връзка с изпълнение на сроковете по Хронограма за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и сроковете по Хронограма за произвеждане на национален референдум, свързано с приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и издаване на удостоверения за гласуване на друго място на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 06.11.2016 г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?