Община мъглиж - официален сайт

Съобщение - обучение на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБУЧЕНИЕТО НА СИК  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2019 Г. (СЪБОТА) ОТ 10 ЧАСА  В СГРАДАТА НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ

„ МЪДРОСТ” ГР. МЪГЛИЖ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?