Община мъглиж - официален сайт

Рвшение № 7-ЕП / 11.04.2019г. - районна избирателна комисия Стара Загора

Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 7 - ЕП
Стара Загора, 11.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции на територията на Област Стара Загора при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл.70, ал.4, чл.72, ал.1, т.6, чл. 8, ал.8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 9-ЕП от 26.03.2019г. на Централна избирателна комисия, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:  АА  ВВ  СС  ХХХ, където:

За избирателните секции в страната:

АА е номерът (от 01 до 31) на изборния район в страната.

За област Стара Загора избирателния район е под номер 27.

ВВ   е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ;

СС  е номерът на административния район за градовете  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината.

 

Единните номера на избирателните секции по общини за област Стара Загора са следните:

Община Стара Загора – 27-31-00-001 до 27-31-00-208

Община Казанлък – 27-12-00-001 до 27-12-00-88

Община Мъглиж – 27-22-00-001 до 27-22-00-016

Община Павел Баня – 27-24-00-001 до 27-24-00-023

Община Николаево – 27-38-00-001 до 27-38-00-007

Община Гурково – 27-37-00-001 до 27-37-00-009

Община Чирпан – 27-36-00-001 до 27-36-00-040

Община Братя Даскалови – 27-04-00-001 до 27-04-00-025

Община Опан – 27-23-00-001 до 27-23-00-013

Община Раднево – 27-27-00-001 до 27-27-00-039

Община Гълъбово – 27-07-00-001 до 27-07-00-023

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

                                              

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?