Община мъглиж - официален сайт

Решение № 8-ЕП / 11.04.2019г. - районна избирателна комисия Стара Загора

Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 8 - ЕП
Стара Загора, 11.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора.

В РИК Стара Загора са постъпили влязла в сила Заповед на Кмета на Община Мъглиж, Област Стара Загора, с която се определят броя на СИК на територията на същата община при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., и придружаваща я справка за броя на избирателите в съответните секции, както и влязла в сила Заповед на Кмета на Община Мъглиж относно местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Мъглиж.

След като се запозна със съдържанието на тези документи, на основание на  чл.70, ал.4, чл. 72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 и ал.5 от ИК Районна избирателна комисия Стара Загора

                                                

                                                                                                  Р Е Ш И :

 

Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Мъглиж, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

  1. Избирателна секция с № 011 със СИК в състав от 5 /пет/ членове.
  2. Избирателни секции с номера: № 008 и 015, със СИК в състав от 7 /седем/членове, но не по-малко от 5 /пет/ членове.
  3. Избирателни секции с номера: № 001,002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 012, 013, 014 и 016 със СИК в състав от 9 /девет/ членове, но не по-малко от 5 /пет/ членове.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 11.04.2019 в 19:19 часа

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?