Община мъглиж - официален сайт

Решение № 3835-ПВР/НР / 21.10.2016г. - поправка на техническа грешка в Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК и ЗПУГДМС за СИК в страната

РЕШЕНИЕ

№ 3835-ПВР/НР
София, 21.10.2016

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г., приети с Решение № 3822-ПВР/НР от 20 октомври 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Методически указания на ЦИК за СИК, както следва:

- на стр. 33 текстът:

„В т. 3 от протокола на СИК, в които се провежда и машинно гласуване (Приложение № 86-хм-ПВР от изборните книжа) освен общият брой на избирателите според подписите, положени в избирателния списък, се вписва поотделно в т. 7, буква „а” броят на избирателите, гласували с хартиена бюлетина, а в т. 7, буква „б” се вписва броят на избирателите, гласували машинно, съгласно броя на потвърдените гласове от машинното гласуване според разпечатката след приключване на машинното гласуване.

Сумата от числата по т. 7, буква „а“ и т. 7, буква „б“ трябва да е равна на броя на положените подписи в избирателния списък – числото по т. 7.“

да се чете:„В т. 3 от протокола на СИК, в които се провежда и машинно гласуване (Приложение № 86-хм-ПВР от изборните книжа) освен общият брой на избирателите според подписите, положени в избирателния списък, се вписва поотделно в т. 3, буква „а” броят на избирателите, гласували с хартиена бюлетина, а в т. 3, буква „б” се вписва броят на избирателите, гласували машинно, съгласно броя на потвърдените гласове от машинното гласуване според разпечатката след приключване на машинното гласуване.

Сумата от числата по т. 3, буква „а“ и т. 3, буква „б“ трябва да е равна на броя на положените подписи в избирателния списък – числото по т. 3.“

Зам. председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3835-ПВР/НР / 21.10.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?