Община мъглиж - официален сайт

Решение № 3333-ПВР/04.08.2016г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ

№ 3333-ПВР
София, 04.08.2016г.

ОТНОСНО: датата на насрочване на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Дата на насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката е датата на решението на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016 г. – 29 юли 2016 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2 август 2016 г.).

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3333-ПВР/04.08.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?