Община мъглиж - официален сайт

Решение № 3009-ПВР/14.01.2016г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ

№ 3009-ПВР
София, 14.01.2016г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12 януари 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12 януари 2016 г., като текстът след „ОТНОСНО“ да се чете:

„утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България“.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3009-ПВР/14.01.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?