Община мъглиж - официален сайт

Решение № 3008-ПВР/12.01.2016г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ

№ 3008-ПВР
София, 12.01.2016г.

ОТНОСНО: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вецепрезидент на Република България

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България – 101 на брой, с номера от 1-ПВР до 98-ПВР, съгласно приложението.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3008-ПВР/12.01.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?