Община мъглиж - официален сайт

Решение № 066-НС / 09.03.2017г. на РИК относно Приемане на график за обученията на СИК в общините Стара Загора, Николаево, Мъглиж, Гурково, Казанлък, Павел баня, Опан, Раднево, Гълъбово, Чирпан и Братя Даскалови

РЕШЕНИЕ
№ 066-НС
Стара Загора, 09.03.2017

ОТНОСНО: Приемане на график за обученията на СИК в общините Стара Загора, Николаево, Мъглиж, Гурково, Казанлък, Павел баня, Опан, Раднево, Гълъбово, Чирпан и Братя Даскалови във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017г.

На основание чл.70, ал.4 и във вр. чл. 72, ал.1, т.3 от ИК, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

Приема следния график за обучение на съставите на СИК на територията на област Стара Загора, както следва:

 

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

ОТГОВОРНИЦИ

Стара Загора

19.03.2017

10:00 ч.

за СИК

от № 100

до № 208

 

12:00 ч.

за СИК  

от № 001

до № 099

Теодора Крумова – Желева, Десислава Атанасова Кънева,  Женя Стоянова Иванова, Денчо Иванов Денев, Надя Петрова Ралчева

Николаево

18.03.2017

12:00

Соня Пламенова Тодорова, Ива Георгиева Димитрова, Боряна Карамихова - Желева

Мъглиж

18.03.2017

10:00

Соня Пламенова Тодорова, Ива Георгиева Димитрова, Боряна Карамихова - Желева

Гурково

18.03.2017

14:00

Соня Пламенова Тодорова, Ива Георгиева Димитрова, Боряна Карамихова - Желева

Казанлък

18.03.2017

10:00

за СИК

от № 001

до № 044

 

12:00

за СИК

от № 045

до № 088

Нина Савова – Кършакова, Тонка Иванова Тачева, Адриана Николова Тенева

Павел баня

18.03.2017

14:00

Нина Савова – Кършакова, Тонка Иванова Тачева, Адриана Николова Тенева

Опан

17.03.2017

09:00

Междну Бехчет Халид, Диана Ценкова Иванова, Кристиан Атанасов Баджаков

Раднево

18.03.2017

10:00

Междну Бехчет Халид, Диана Ценкова Иванова, Кристиан Атанасов Баджаков

Гълъбово

17.03.2017

14:30

Междну Бехчет Халид, Диана Ценкова Иванова, Кристиан Атанасов Баджаков

Чирпан

18.03.2017

10:00

Татяна Неделчева Чанкова, Филип Нойков Горов, Димо Пенев Димитров

Братя Даскалови

18.03.2017

11:30

Татяна Неделчева Чанкова, Филип Нойков Горов, Димо Пенев Димитров

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Зам. председател: Междну Бехчет Халид

Секретар: Адриана Николова Тенева

* Публикувано на 09.03.2017 в 15:10 часа

 

 

Районна избирателна комисия Стара Загора - Решение № 066-НС / 09.03.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?