Община мъглиж - официален сайт

Решение № 049 - НС / 22.02.2017г. - Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 049 - НС
Стара Загора, 22.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Мъглиж за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове. Към предложението е приложен протокол от проведени консултации между политическите сили, подписан без възражение от представителите на партиите и коалициите. Към протокола са представени изискуемите документи съобразно изискванията на чл. 91 ал.1 и сл. от ИК.

 

На основание на чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал.1, т.4, във връзка с чл. 91, ал.11 от ИК РИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

Назначава секционни избирателни комисии на територията на Община Мъглиж съгласно предложението на Кмета на Община Мъглиж и утвърждава списъците на резервните членове.

 

Неразделна част от това решение е приложение №1 на списъчния състав на СИК.

 

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Адриана Николова Тенева

 

 

Районна избирателна комисия Стара Загора - Решение № 049 - НС / 22.02.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?