Община мъглиж - официален сайт

Решение № 010-НС / 06.02.2017г. - Определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора

РЕШЕНИЕ
№ 010-НС
Стара Загора, 06.02.2017

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора.

В РИК Стара Загора са постъпили влязла в сила Заповед на Кмета на Община Мъглиж, Област Стара Загора, с която се определят броя на СИК на територията на същата община и придружаваща я справка за броя на избирателите в съответните секции, както и влязла в сила Заповед на Кмета на Община Мъглиж относно местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Мъглиж.

След като се запозна със съдържанието на тези документи, на основание на чл. 72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 от ИК и Решение № 4182-НС/01.02.2017г. на ЦИК Районна избирателна комисия Стара Загора

                                                 

Р Е Ш И : 

Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Мъглиж, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

  1. Избирателна секция с № 011 със СИК в състав от 5 /пет/ членове.
  2. Избирателни секции с номера: № 008 и 015, със СИК в състав от 7 /седем/членове, но не по-малко от 5 /пет/ членове.
  3. Избирателни секции с номера: № 001,002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 012, 013, 014 със СИК в състав от 9/девет/ членове, но не по-малко от 5 /пет/ членове.

 Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Адриана Николова Тенева

* Публикувано на 06.02.2017 в 17:08 часа

 

 

Районна избирателна комисия Стара Загора - Решение № 010-НС / 06.02.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?