Община мъглиж - официален сайт

Решение 4371-НС / 01.03.2017г. - приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната

РЕШЕНИЕ
№ 4371-НС
София, 01.03.2017

ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОТМЕНЯ Решение № 4356-НС от 24 февруари 2017 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
  2. ПРИЕМА Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съгласно приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 01.03.2017 в 23:09 часа

 

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ 4371-НС / 01.03.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?