Община мъглиж - официален сайт

Решение 259 - ЕП на ЦИК, относно: гласуване на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 259-ЕП
София, 07.05.2019

ОТНОСНО: гласуване на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили писма с вх. № ЕП-06-11 от 17.04.2019 г. от община Аксаково, област Варна, с вх. № ЕП-06-22 от 24.04.2019 г. от община Аврен, област Варна, с вх. № ЕП-06-19 от 24.04.2019 г. от община Трън, област Перник, относно гласуване на лица с адреси извън Националният класификатор на настоящите и постоянни адреси в Република България.

При произведени предходни избори пред Централната избирателна комисия многократно са поставяни въпроси, свързани с гласуването на избиратели с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, на основание Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В тази връзка Централната избирателна комисия със свои решения  № 369-ЕП от 14.05.2014 г., Решение № 1031-НС от 22.09.2014 г., Решение № 2738-МИ/НР от 22.10.2015г., Решение № 3829-ПВР/НР от 21.10.2016 г., Решение № 3860-ПВР/НР от 26.10.2016 г., Решение № 3865-ПВР/НР от 27.10.2016 г., Решение № 3869-ПВР/НР от 28.10.2016 г., Решение № 4331-НС от 20.02.2017 г., е приела, че избирателите следва да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от общинските администрации преди предаването им на секционните избирателни комисии след последното отпечатано име в избирателния списък.

Предвид горното и с оглед осигуряване на възможността за упражняване на правото си на глас на всички избиратели на територията на страната, на които адресите са непълни или са с т.нар. „сгрешени адреси“, или със служебно заличени адреси в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общинските администрации да впишат на ръка в избирателните списъци всички избиратели, които са с непълни адреси или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права, и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица, след дописването им в списъците за гласуване се заличават служебно от общинската администрация от списъците на заличените лица.

В случай че не фигурират в избирателния списък, се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след което се допускат да гласуват.

Вписванията в изборния ден се извършват, само ако избирателите не фигурират в Списъка на заличените лица на друго основание и след попълване на декларация – Приложение № 75-ЕП от изборните книжа.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2019 в 00:13 часа

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?