Община мъглиж - официален сайт

Решение 4140-НС / 27.01.2017г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ

№ 4140-НС
София, 27.01.2017

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4125-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в хронограмата, приета с Решение № 4125-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, както следва:

- на ред 19, графа „Време (дни/часове) спрямо изборния ден“, текстът „не по-късно от 55 дни преди изборния ден“ се заличава.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2017 в 11:40 часа

Свързани решения:

4125-НС/26.01.2017

 

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ 4140-НС / 27.01.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?