Община мъглиж - официален сайт

Разяснение 2 - ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж”по Договор №24/321/01194 от 27.11.2012г

 

>>>Разяснение 2<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?