Община мъглиж - официален сайт

Публични търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост по Заповед № РД-09-210/11.07.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?