Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Частичен ремонт по чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ на част от сградата на Народно читалище „Пробуда–1897“ гр.Мъглиж и прилежащите външни площи в частта си на централния вход и фоайето на ниво партер”

Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Частичен ремонт по чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ на част от сградата на Народно читалище „Пробуда–1897“ гр.Мъглиж и прилежащите външни площи в частта си на централния вход и фоайето на ниво партер” за нуждите на Община Мъглиж”

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     31.03.2015г.

>>>Протокол<<<     -     08.05.2015г

>>>Договор<<<     -     13.05.2015г.

>>>Информация за освободена гаранция<<<     -     11.06.2015г.

>>>Информация за извършено плащане<<<     -     14.07.2015г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?