Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00758/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата...

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00758/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ”

 

>>>Изтеглете от тук<<<

>>>Технически проект<<<

>>>Допълнителни разяснения<<<

 >>>Протокол за оценка<<<

>>>Договор<<<

>>>Допълнително споразумение<<<

>>>Информация за освободена гаранция<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?