Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмат

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

>>>Изтеглете от тук<<<

>>>Технически проект<<<

 

Съобщение за публично отваряне на ценовите офертити

Допълнителни разяснения

Допълнителни разяснения - 2

Допълнителни разяснения - 3

Съобщение за публично отваряне на ценовите офертити - 2

>>>Протокол за оценка на офертите<<<

Договор     -     07.04.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 7/11.03.2015г.     -     11.06.2015г.

Информация за извършено междинно плащане     -     21.07.2015г.

Допълнително споразумение към Договор 7 от 11.03.2015 г.     -     02.10.2015г.

Информация за извършено окончателно плащане по Договор 7 от 11.03.2015 г.     -     02.10.2015г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?