Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Реконструкция на полуразрушен плочест мост между о.т. 37 и о.т. 38 над река Селченска, с. Селце, община Мъглиж”

>>Изтеглете от тук<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?